X

Collaboration Red Score Paragraphp

{danish}RØD SAMARBEJDS-BARRIERE: Når denne barriere lyser rødt betyder det at

folk generelt oplever det som særdeles vanskeligt at samarbejde på tværs af organistionen, af forskellige årsager. Men problemet er stort nok til at folk fremover givetvis helt vil undgå at indgå i tværgående projekter, eller investere så lidt i projekterne at udbyttet vil være minimalt.

 

Det kan skyldes at nogle medarbejdere har haft nogle dårlige erfaringer med tværgående projekter, men skyldes sandsynligvis i lige så høj grad en oplevelse af ikke at have været tilstrækkelig godt klædt på til at indgå i eller lede en gruppe, karakteriseret ved stor diversitet.

 

Hvad kan du og i gøre for at klæde denne gruppe tilstrækkelig godt på til at indgå i samarbejdsprojekter på tværs? Hvilke kompetencer er der brug for? Og hvad kan du og i gøre for at give enheden det nødvendige kompetenceløft?{/danish}
{english}

RØD SAMARBEJDS-BARRIERE: Når denne barriere lyser rødt betyder det at

folk generelt oplever det som særdeles vanskeligt at samarbejde på tværs af organistionen, af forskellige årsager. Men problemet er stort nok til at folk fremover givetvis helt vil undgå at indgå i tværgående projekter, eller investere så lidt i projekterne at udbyttet vil være minimalt.

 

Det kan skyldes at nogle medarbejdere har haft nogle dårlige erfaringer med tværgående projekter, men skyldes sandsynligvis i lige så høj grad en oplevelse af ikke at have været tilstrækkelig godt klædt på til at indgå i eller lede en gruppe, karakteriseret ved stor diversitet.

 

Hvad kan du og i gøre for at klæde denne gruppe tilstrækkelig godt på til at indgå i samarbejdsprojekter på tværs? Hvilke kompetencer er der brug for? Og hvad kan du og i gøre for at give enheden det nødvendige kompetenceløft?

{/english}

Leave a Reply

Your Name *
Your Email *
Website

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Message

Contact us

Using the contact form to send us email at below

Keep in touch with us

You can use the following information to contact us if you wanna join us or anything need to communicate.

Name: Innoversity Copenhagen Administrator