X

Collaboration First Paragraph

{danish}Samarbejds-Barrieren:

 

BESKRIVELSE AF SAMARBEJDS-BARRIEREN:

Denne barrierer eksisterer når folk oplever at det er svært at samarbejde, når samarbejdet går på tværs af organisationen og samatidig involverer en høj grad af diversitet. Det kan være virkelig svært at dele viden, ekspertise, know-how og best-practices på tværs, hvis folk oplever det er svært at arbejde sammen.

 

Denne barriere handler altså ikke om manglende motivation til at samarbejde på tværs, men ganske enkelt om manglende kompetencer. Hvis SamarbejdsBarrieren eksisterer i din enhed kan det bl.a. skyldes

 

  • - Tavs viden: Meget at det vi gør i forskellige enheder og grupper på tværs i organisationen kan være svært at forklare og beskrive, og dermed også svær at dele på tværs af organisationen. Det kræver helt særlige kompetencer at oversætte kompleks viden på tværs
  • - Manglende fælles reference-rammer: Når vi ikke kender hinanden særlig godt, kan det være svært at forstå hinandens forskellige arbejdsmetoder, hinandens måder at forstå problemer på og hinandens forskellige måder at løse problemerne på, og dermed være vanskeligt at samarbejde på tværs
  • - Svage netværksrelationer på tværs: I organisationer hvor der ikke findes stærke netværksrelationer på tværs, især blandt organisationens ledere, kan gøre det særdeles vanskeligt ikke blot at indlede nye former for samarbejde, men også at få de lidt mere komplicerede samarbejdsprojekter til at lykkes i praksis

{/danish}
{english}

BESKRIVELSE AF SAMARBEJDS-BARRIEREN:

Denne barrierer eksisterer når folk oplever at det er svært at samarbejde, når samarbejdet går på tværs af organisationen og samatidig involverer en høj grad af diversitet. Det kan være virkelig svært at dele viden, ekspertise, know-how og best-practices på tværs, hvis folk oplever det er svært at arbejde sammen.

 

Denne barriere handler altså ikke om manglende motivation til at samarbejde på tværs, men ganske enkelt om manglende kompetencer. Hvis SamarbejdsBarrieren eksisterer i din enhed kan det bl.a. skyldes

 

  • - Tavs viden: Meget at det vi gør i forskellige enheder og grupper på tværs i organisationen kan være svært at forklare og beskrive, og dermed også svær at dele på tværs af organisationen. Det kræver helt særlige kompetencer at oversætte kompleks viden på tværs
  • - Manglende fælles reference-rammer: Når vi ikke kender hinanden særlig godt, kan det være svært at forstå hinandens forskellige arbejdsmetoder, hinandens måder at forstå problemer på og hinandens forskellige måder at løse problemerne på, og dermed være vanskeligt at samarbejde på tværs
  • - Svage netværksrelationer på tværs: I organisationer hvor der ikke findes stærke netværksrelationer på tværs, især blandt organisationens ledere, kan gøre det særdeles vanskeligt ikke blot at indlede nye former for samarbejde, men også at få de lidt mere komplicerede samarbejdsprojekter til at lykkes i praksis

{/english}

Leave a Reply

Your Name *
Your Email *
Website

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Message

Contact us

Using the contact form to send us email at below

Keep in touch with us

You can use the following information to contact us if you wanna join us or anything need to communicate.

Name: Innoversity Copenhagen Administrator