X

Homogenitets-barrieren Green Score Paragraphp

{danish}GRØN HOMOGENITETS-BARRIERE:  Når HomogenitetsBarrieren er grøn betyder det at denne barriere ikke udgør et problem i jeres enhed; og at folk oplever at være gode til at lade sig udfordre af andre dele af organisationen, og nysgerrige efter at finde andre måder at gøre tingene på. Folk synes derfor at være motiverede af at skabe gode resultater på tværs, og synes gode til at eksponere både sig selv og hinanden i enheden for den diversitet der findes på tværs af organisationen. Ingen sub-optimering her!{danish}
{english}

GRØN HOMOGENITETS-BARRIERE:  Når HomogenitetsBarrieren er grøn betyder det at denne barriere ikke udgør et problem i jeres enhed; og at folk oplever at være gode til at lade sig udfordre af andre dele af organisationen, og nysgerrige efter at finde andre måder at gøre tingene på. Folk synes derfor at være motiverede af at skabe gode resultater på tværs, og synes gode til at eksponere både sig selv og hinanden i enheden for den diversitet der findes på tværs af organisationen. Ingen sub-optimering her!
{/english}

Leave a Reply

Your Name *
Your Email *
Website

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Message

Contact us

Using the contact form to send us email at below

Keep in touch with us

You can use the following information to contact us if you wanna join us or anything need to communicate.

Name: Innoversity Copenhagen Administrator