X

The self-sufficiency Yellow Score Paragraph

{danish}GUL SELVTILSTRÆKKELIGHEDS-BARRIERE: Når SelvTilstrækkelighedsBarrieren  er gul betyder det at en vis grad af selvtilstrækkelighed skaber problemer i din enhed, og derfor kræver lidt opmærksomhed. Testens respondenter oplever ikke noget synderligt behov for at søge udenfor egen enhed efter råd, viden eller input ift. egne opgaver.

 

Der synes at være en oplevelse af selv at være bedst til at håndtere problemer og opgaver, og derfor heller ikke det store incitement for at trække på den mangfoldighed der findes udenfor enheden. Hvis ikke der gøres noget for at motivere denne enhed til at samarbejde mere på tværs, der der god sandsynlighed for at gruppen over tid vil få sværere og sværere ved at løse egne opgaver.

 

Hvad kan du og i gøre denne gruppe mere udadvendt og nysgerrig efter input fra andre dele af organisationen?{/danish}
{english}

GUL SELVTILSTRÆKKELIGHEDS-BARRIERE: Når SelvTilstrækkelighedsBarrieren  er gul betyder det at en vis grad af selvtilstrækkelighed skaber problemer i din enhed, og derfor kræver lidt opmærksomhed. Testens respondenter oplever ikke noget synderligt behov for at søge udenfor egen enhed efter råd, viden eller input ift. egne opgaver.

 

Der synes at være en oplevelse af selv at være bedst til at håndtere problemer og opgaver, og derfor heller ikke det store incitement for at trække på den mangfoldighed der findes udenfor enheden. Hvis ikke der gøres noget for at motivere denne enhed til at samarbejde mere på tværs, der der god sandsynlighed for at gruppen over tid vil få sværere og sværere ved at løse egne opgaver.

 

Hvad kan du og i gøre denne gruppe mere udadvendt og nysgerrig efter input fra andre dele af organisationen?
{/english}

Leave a Reply

Your Name *
Your Email *
Website

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Message

Contact us

Using the contact form to send us email at below

Keep in touch with us

You can use the following information to contact us if you wanna join us or anything need to communicate.

Name: Innoversity Copenhagen Administrator